Εθνικός Δρυμός Αίνου

 

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ ΑΙΝΟΥ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κεφαλληνιακή Ελάτη

Ο Αίνος έχει ανακηρυχθεί Εθνικός Δρυμός εξ’ αιτίας του Δάσους της κεφαλληνιακής Ελάτης. Ωστόσο η φήμη του Αίνου και η σημασία του για την Κεφαλονιά δεν έγκειται μόνο σε αυτό αλλά γιατί κυρίως γιατί ο Αίνος είναι συνυφασμένος με την μακραίωνη ιστορία του νησιού.

Η Abies cephalonica είναι ελληνικό ενδημικό είδος, δηλαδή απαντά μόνο στον Ελλαδικό χώρο. Συγκεκριμένα, απαντά στην Κεφαλονιά, την Εύβοια και την ηπειρωτική Ελλάδα από την Πελοπόννησο έως τον Όλυμπο και τον Άθωνα, σε περιοχές με υψόμετρο από 600-1600 m. Η ανάγκη της προστασίας του δάσους Ελάτης στον Αίνο, από όπου περιγράφηκε ως νέο είδος (ο κλασσικός τόπος της), καθώς και η φυτογεωγραφική σημασία της παρουσίας της στην Κεφαλονιά, υπήρξαν οι κύριοι λόγοι για τους οποίους το όρος Αίνος κηρύχθηκε το 1962 Εθνικός Δρυμός. Το όνομα Abies cephalonica δόθηκε από τον Άγγλο Βοτανικό J.W. Loudon το 1838, όταν ταξινόμησε την Ελάτη της Κεφαλονιάς ως νέο είδος.

Φυσικό Περιβάλλον

ΧΛΩΡΙΔΑ

Ο αριθμός των ειδών χλωρίδας του Εθνικού Δρυμού του Αίνου υπολογίζεται περίπου σε 400. Σε αυτά περιλαμβάνονται μόνον τα Πτεριδόφυτα και Σπερματόφυτα. Δηλαδή, δεν περιλαμβάνονται άλλες μεγάλες ομάδες φυτών, όπως π.χ. οι Μύκητες, οι Λειχήνες, τα Βρυόφυτα κ.λπ. Για αυτές τις μεγάλες ομάδες του φυτικού βασιλείου δεν υπάρχουν παρά μόνον αποσπασματικές αναφορές διαφόρων ειδών που απαντώνται στον Αίνο.

ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ

Περισσότερα από 100 είδη πτηνών έχουν καταγραφεί, εκ των οποίων το 1/3 αποτελούν μόνιμους κατοίκους του Δρυμού. Τα σημαντικότερα αυτών, ως είδη προτεραιότητας, είναι τα αρπακτικά Circaetus gallicus (Φιδαετός), Falco biarmicus (Χρυσογέρακο) και Pernis apivorus (Σφηκιάρης), καθώς και τα είδη Alectoris graeca (Πετροπέρδικα) και Emberiza caesia (Φρυγανοτσίχλονο).

ΤΑ ΑΛΟΓΑ ΤΟΥ ΑΙΝΟΥ

Ο Εθνικός Δρυμός στερείται μεγαλόσωμων θηλαστικών. Σημαντική εξαίρεση αποτελεί μια ολιγομελής ομάδα σχετικά μικρόσωμων αλόγων, Equus caballus, που διαβιώνει ελεύθερα σε ημιάγρια κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή του μοναστηριού της Ζωοδόχου Πηγής, στις ΝΑ πλευρές του όρους Αίνος. Τα άλογα αυτά κατάγονται από τα αντίστοιχα της φυλής της Πίνδου. Η ύπαρξη τους οφείλεται στην συνήθεια των ντόπιων κατοίκων να διατηρούν ελεύθερα κοπάδια αλόγων στο βουνό, για να μη τα συντηρούν. Εγκαταλήφθηκαν μετά το Β’ παγκόσμιο πόλεμο στην άγρια φύση και τη φυσική επιλογή και διατηρήθηκαν μέχρι και σήμερα σε ολιγάριθμες αγέλες.

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΗ ΒΙΟΛΑ

Ο κύριος βιότοπος της Viola cephalonica (κεφαλληνιακή Βιόλα ή μενεξές) είναι η θέση Χιονίστρα (δίπλα στο πάρκο κεραιών) του Εθνικού Δρυμού Αίνου. Η Viola cephalonica είναι το πιο σπάνιο φυτό της Κεφαλονιάς, αφού απαντά μόνο στις υψηλότερες κορυφές του όρους Αίνος, σε πετρώδες υπόστρωμα και σχισμές βράχων. Αποτελεί δηλαδή ένα στενότοπο ενδημικό είδος του όρους Αίνος, το οποίο δεν υπάρχει πουθενά αλλού στον κόσμο! Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να παρατηρήσουν τον πιο πυκνό υποπληθυσμό της σε θέση, η οποία φέρει το τοπωνύμιο “Χιονίστρα”.

Περιήγηση στον Δρυμό

Εντός και περιμετρικά του πυρήνα του Εθνικού Δρυμού Αίνου υπάρχει πυκνό δίκτυο δασικών δρόμων χωμάτινων και ασφαλτοστρωμένων. Το συνολικό μήκος του οδικού δικτύου του Εθνικού Δρυμού, σύμφωνα με τα παραπάνω είναι: 104 km. Το ασφαλτοστρωμένο τμήμα του οδικού δικτύου είναι σε άριστή κατάσταση. Αντίθετα, για την οδήγηση στους χωματόδρομους συνίσταται η χρήση ειδικών οχημάτων τύπου 4×4. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την κατάσταση του δικτύου, οι επισκέπτες μπορούν να απευθύνονται στο προσωπικό Επόπτευσης/Φύλαξης που βρίσκεται καθημερινά στο Δρυμό.

Μονοπάτια

Δείτε αναλυτικά όλες τις πεζοπορικές διαδρομές εντός του Εθνικού Δρυμού Αίνου.