Αστροβραδιά στον Εθνικό Δρυμό του Αίνου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ / FRIDAY JULY 5th

ΩΡΑ/TIME 21:00

Οι αστροβραδιές στον Αίνο παρέχουν στους συμμετέχοντες μια ανεπανάληπτη εμπειρία επαφής με το νυχτερινό ουρανό. Με χρήση τηλεσκοπίων οι συμμετέχοντες μπορούν να παρατηρήσουν νεφελώματα, αστρικά σμήνη, πλανήτες και άλλες ομορφιές του νυχτερινού ουρανού. Με τη χρήση πράσινου laser, μαθαίνουν τους αστερισμούς, τα σημαντικά άστρα και πώς να πλοηγούνται στο νυχτερινό ουρανό. Οι χώροι παρατήρησης είναι το πάρκινγκ στην είσοδο (ελεύθερη πρόσβαση), το Πινκίκ και η Θέα.

The starry nights in Aenos provide the participants with an unrepeatable experience of contact with the night sky. Using telescopes, participants can observe nebulas, star clusters, planets and other beauties of the night sky. Using a green laser, they learn the constellations, the important stars and how to navigate the night sky. The observation areas are the parking lot at the entrance (free access), the Picnic and the view.

Θα υπάρχει λεωφορείο για την μεταφορά των επισκεπτών στον Εθνικό Δρυμό Αίνου με σημείο συνάντησης το κλειστό γυμναστήριο Αντώνης Τρίτσης και ώρα 20:30

There will be a bus to transport visitors to the National Park of Aenos with meeting point at the Antonis Tritsis Stadium and time 20:30 pm

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας Τηλ. Επικοινωνίας 2671029258 ώρες 9.00-14.00